Beroepsvereniging

Vitalità is een door de VNRT (Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten) erkende praktijk. Deze vereniging is een beroepsvereniging van professioneel opgeleide therapeuten. De vereniging zet zich in voor haar licentieleden en verzorgt jaarlijks verschillende (bij)scholingen. Het is voor de licentieleden verplicht zichzelf jaarlijks bij te scholen zodat hun kennis en kunde op peil blijft.

De VNRT houdt tevens toezicht op de opleidingen tot reflexzonetherapeut, de opleidingen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen om de accreditatie van de VNRT te krijgen. Licentieleden van de vereniging worden beëdigd en verplichten zich te voldoen aan de voorwaarden en regels van de vereniging. Hierbij moet u denken aan goede regels wat betreft de privacy van de cliënt, cliëntenregistratie, klachtenreglement, de inrichting en veiligheid van de praktijk, hygiëne, etc.

Leden van de VNRT zijn  aangesloten bij een overkoepelende organisatie, de  RBCZ. Dit op aandringen van de ziektekostenverzekeraars. Deze onafhankelijke organisatie registreert alleen betrouwbaar opgeleide therapeuten in de natuurlijke gezondheidszorg.

Dit geeft u de garantie dat:

  • u te maken heeft met een op HBO-niveau opgeleide therapeut;
  • de therapeut lid is van een betrouwbare beroepsvereniging;
  • de therapeut verplichte nascholing volgt;
  • de therapeut onderhevig is aan een onafhankelijk tuchtrecht.

Vitalita is tevens aangesloten bij het Netwerk Oncoreflex® en wordt hierdoor vermeld in de Verwijsgids Kanker van het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners verwijzen hun patiënten naar deze gids, zodat zij betrouwbare vormen van aanvullende therapie kunnen vinden naast of na een behandeling in het ziekenhuis.

 

Voor meer informatie over VNRT zie: www.vnrt.nl

Voor meer informatie over RBCZ zie: www.rbcz.nu

Voor meer informatie over ( Netwerk) Oncoreflex zie: https://www.oncoreflex.eu/